POlitici în Turism
pentru o Dezvoltare Durabilă

Despre proiect:

POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Propuneri de politici publice:

Rolul, structura și finanțarea Organizației de Management al Destinației (OMD) în România

Informații legislative de interes comun:

Desfășurarea proiectului

Proiectul se concentrează pe creșterea calității și eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu scopul dezvoltării/ promovării unui turism sustenabil.

Consultarea diferitelor structuri al căror domeniu de activitate vizează turismului

Puncte de vedere

Descoperă destinațiile turistice

Despre noi

Elemente cheie ale proiectului

Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale

Formularea de politici publice

Cursuri de formare: advocacy și loby

Dezbateri și întâlniri

274 persoane

participante la dezbateri

20 de persoane

din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby

32 de persoane

instruite/ formate în managementul destinației

785.974,30 lei

Valoarea totală a proiectului