Comunicate de presă

Proiect: „Politici în turism pentru o dezvoltare durabilă”

09.11.2019

În perioada 11.05.2018 – 10.11.2019 Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) și Agenția de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) a implementat proiectul „POlitici în Turism pentru o dezvoltare durabilă”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul a urmărit creșterea capacității ONG-urilor de la nivel național, în special din domeniul turismului, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul, inițiate de Guvern.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Implicarea ONG-urilor din turism în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern;
  • Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor și a partenerilor sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern;
  • Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale.

Rezultatele obținute

  • 20 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby și 32 de persoane instruite în managementul destinației turistice;
  • O politică publică alternativă în domeniul turismului elaborată, promovată și acceptată – Rolul, structura și finanțarea Organizației de Management al Destinației (OMD) în România;
  • O platformă de comunicare site – instrument de comunicare și consolidare a dialogului social și civic implementată la nivel național.

Grupul țintă a fost format din 274 de persoane care au participat la 8 dezbateri publice regionale și 2 dezbateri naționale, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul turism: asociații, fundații, federații, precum și reprezentanți ai partenerilor sociali participanți în cadrul dezbaterilor/ întâlnirilor publice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 785.974,30 lei, din care 766,175.47 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă.

Acest proiect va putea deveni un exemplu de bune practici și pentru alte ONG-uri iar exemplul privind implicarea personalului în formularea de politici publice va conduce chiar la modificări de percepție și de convingere că implicarea în rezolvarea problemelor publice va conduce la rezultate benefice pe termen lung.

Manager de proiect
Luciana Gliga
0268.470.506
luciana.gliga@addjb.ro

„Politici în turism pentru o dezvoltare durabilă”

20.09.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) și Agenția de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) implementează proiectul „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, cod SIPOCA 251 și cod MySMIS+ 111701, finanțat în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă, cererea de proiecte „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

Scopul proiectului îl constituie creșterea capacității ONG-urilor de la nivel național, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul, inițiate de Guvern.
Valoarea totală a proiectului este de 955.906,30 lei, din care 932.708,80 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European și din bugetul național (98%), și 19.034,88 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%).

Proiectul se derulează pe parcursul a 16 luni (11 mai 2018 – 10 septembrie 2019). ONG-urile din turism vor fi implicate în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confruntă domeniul turistic. Vor fi abordate aspecte care privesc: reducerea evaziunii fiscale în industria hotelieră, măsuri de securitate în turismul național, garantarea pachetelor turistice, legea privind statutul OMD-urilor, legea turismului. Se va urmări dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor și a partenerilor sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern. În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare în advocacy și loby pentru ca participanții să se familiarizeze cu demersurile pentru formularea de politici publice. De asemenea pentru a identifica și formula corect problemele cu care se confruntă cei implicați în domeniu se va organiza un curs pentru managerii Organizațiilor de Management al Destinațiilor.

Vor fi organizate la nivel național 10 dezbateri publice la care vor participa minim 250 de persoane implicate în domeniul turismului, în care se vor propune și analiza posibile alternative la politicile publice inițiate de guvern. Activitățile din cadrul proiectului vor conduce la creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale.

Manager de proiect, Luciana Gliga
0268.470.506
luciana.gliga@addjb.ro

274 persoane

participante la dezbateri

20 de persoane

din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby

32 de persoane

instruite/ formate în managementul destinației

785.974,30 lei

Valoarea totală a proiectului