Despre noi

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)

ADDJB este o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI), entitate juridică de drept privat ce are ca membri unități administrativ-teritoriale din județul Brașov.

Scopul agenției este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre și colaborarea cu alți factori interesați de dezvoltarea durabilă a județului.

Agenția are o vastă experiență în desfășurarea activităților de dezvoltare pe termen lung a comunităților locale și regionale din județul Brașov prin planificarea strategică a dezvoltării durabile, sprijinirea şi derularea de activităţi economico-sociale, culturale, sociale, promovarea și dezvoltarea turismului în județul Brașov.

ADDJB sprijină localitățile membre prin derularea următoarelor activități:
• informare privind oportunitățile de finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală
• acordarea de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile
• elaborarea și actualizarea strategiilor de dezvoltare locală
• sprijinirea inițiativelor locale de dezvoltare durabilă

Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov – APDT Braşov

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov – APDT Braşov este o organizație neguvernamentală constituită în baza OG 26/2000 și reprezintă un proiect de dezvoltare locală creat în parteneriat public – privat în anul 2006 a cărei principală misiune o reprezintă promovarea judeţului Braşov ca destinaţie turistică.

Asociaţia a dobândit în cei 13 ani de la înfiinţare, experienţă în promovarea destinaţiei turistice Braşov, a valorilor culturale şi istorice ale judeţului nostru, în concepţia de materiale de promovare, în scrierea şi implementarea de proiecte, în organizarea de evenimente.

APDT Braşov este membru fondator al Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România.

Asociaţia de Dezvoltare Economică și Regională – A.D.E.R. Suceava

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R.  este o asociaţie non-profit, creată cu intenţia de a contribui la dezvoltarea economică  şi culturală a zonei de Nord-Est a  României.

Scopul asociaţiei este promovarea intereselor economice ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate, impulsionarea prin mijloace specifice a procesului de formare şi dezvoltare de intreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat autohton şi cu participarea intreprinzătorilor străini, dezvoltarea resurselor umane şi promovarea bunelor practici în dezvoltarea regională prin programele de finanţare naţionale şi europene.

Membrii asociației susţin proiectele de antreprenoriat social, cu contribuţii la îmbunătăţirea vieţii categoriilor dezavantajate.

Activităţile asociaţiei sunt bazate pe implicarea cetăţenilor în schimbarea pe care şi-o doresc, pe voluntariat, pe informarea transparentă privind oportunităţile de dezvoltare individuală şi organizaţională.

De asemenea, asociația promovează consilierea, planficarea şi dezvoltarea participativă și iniţiază activităţi menite să dezvolte spiritul citadin în spaţiul urban şi să conserve civilizaţia şi autenticitatea culturii rurale în mediul rural.

274 persoane

participante la dezbateri

20 de persoane

din ONG-uri si parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy si lobby

32 de persoane

instruite/ formate in managementul destinației

785.974,30 lei

Valoarea totală a proiectului