În contextul proiectului  „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” care are ca scop formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice privind turismul inițiate de Guvern, în data de 14 Martie 2019 a avut loc la Suceava dezbaterea publică regională privind îmbunătățirea reglementărilor legislative din domeniul turismului.

Au participat 39 de persoane care activează în sectorul turistic: ONG-uri, agenții de turism, membrii ONG-uri, dar și parteneri sociali, autorități publice locale.

În cadrul evenimentului a fost oferit un cadru transparent și deschis pentru discuții și propuneri care vizează problemele cu care se confruntă stakeholderii din  domeniul turistic, urmărind găsirea soluțiilor problemelor majore. Comunicarea contribuabililor în domeniul turistic se identifică a fi baza elaborării unor politici publice favorabile dezvoltării segmentului.

Principalele teme de discuție au fost: 

 • reducerea evaziunii fiscale în industria hotelieră,
 • măsuri de securitate în turismul național,
 • garantarea pachetelor turistice,
 • statutul OMD-urilor,
 • legea turismului

Printre subiectele abordate în cadrul dezbaterii amintim de:

 • Definitivarea și publicarea normelor de aplicare ce reglementează activitatea OMD.
 • Strategie concretă de promovare a României, în special pe plan internațional. Consecvență în direcția aceasta; necesitatea atragerii de profesioniști.
 • Crearea OMD la nivel național, regional și local, astfel încât limitele destinației turistice să nu depindă de limitele județului
 • Crearea unui OMD la nivel regional pe cele 2 zone istorice/geografice de nord: Maramureș-Bucovina sau alte zone agreate.
 • OMD – finanțarea activității organizației să fie realizată în procent de –% sau sumă forfetară anuală de la bugetul de stat, în baza unui concurs de note de funcționare – bugete strategii anuale.
 • Posibilitatea de asociere cu alte OMD-uri
 • Focus pe OMD regional – redirecționarea bugetului OMD local către OMD regional, pentru Branding unitar
 • Crearea unor rute culturale în care să fie incluși și meșterii populari, partea gastronomică și tot ce ține de identitatea locală a unei destinații
 • Dezvoltarea infrastructurii în zonele turistice prioritare sau de interes major (Ex.: Drumul de acces la un monument, parcări lângă obiectiv, toalete).
 • Descentralizarea activității de omologare, control, clasificare către zonal, local.
 • Legislație permisivă pentru agroturismul de mici dimensiuni – 1-6 camere
 • Punerea unui accent mai mare pe turismul gastronomic
 • Consolidarea relațiilor cu alte ministre
 • Elaborarea unei strategii naționale referitoare la dezvoltarea durabilă și ecoturism cu metodologie de aplicare, plan de acțiune, resurse financiare și instituționale dedicate implementării ecoturismului în Romania.
 • Cadru legislativ pentru servirea mesei turiștilor în gospodărie proprie, variante de decont.
 • Facilități fiscale pentru construcțiile Eco turistice (dobândă mică, scutire TVA la materialele de construcție).
 • Consolidarea normelor legislative din domeniul silvic în vederea dezvoltării unor zone liniștite naturale, protejate (în afara parcurilor naționale etc.) unde se pot derula proiecte de agrement turistic.
 • O lege concertată cu ministerul culturii pentru a proteja patrimoniului cultural și arhitectural rural- Peisaj cultural.
 • Asociațiile Eco turistice și de turism din OMD să aibă accept de vot.
 • Atragerea de fonduri europene în infrastructura de agrement turistic/cultural
 • Corelarea Strategiei naționale de dezvoltare a turismului cu Planurile de dezvoltare regională.
 • Criza forței de muncă în turism
 • Înființarea poliției turistice
 • Includerea în structura OMD a unei echipe de management care să cuprindă specialiști în planificare, dezvoltare și comunicare.