Vineri, 22 MARTIE 2019, a avut loc la Sibiu, la Hotelul Apollo Hermannstadt, dezbaterea publică regională, privind îmbunătățirea reglementărilor legislative din domeniul turismului. Dezbaterea a avut loc în contextul proiectului  „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” care are ca scop formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice privind turismul inițiate de Guvern.

Au participat 20 de persoane care activează în sectorul turistic: ONG-uri, agenții de turism, membrii ONG-uri, dar și parteneri sociali, autorități publice locale.

Dezbaterea a pornit cu prezentarea proiectul Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, Cod SIPOCA/SMIS 2014+:  251/111701.

Principalele teme de discuție au fost: reducerea evaziunii fiscale in industria hoteliera, masuri de securitate in turismul național, garantarea pachetelor turistice, legea privind statutul OMD-urilor, legea turismului;

Concluziile întâlnirii sunt valorificate în scopul formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

S-au atins subiecte privind:

 • Statutul incert al Organizațiilor de Management al Destinației și promovarea precară a României ca destinație turistică
 • Deficitul de forță de muncă în turism
 • Legislația care nu permite în acest moment adoptarea unor soluții viabile pentru limitarea efectelor acestuia
 • Necesitatea susținerii programelor de învățământ dual și reevaluarea direcțiilor învățământului profesional în concordanță cu solicitările industriei
 • OMD – formula parteneriatului sa fie diversă; nivel de lucru – local-regional-național; majoritatea în procesul decizional să rămână în consiliul de administrație
 • Definirea conceptului destinației pentru stabilirea OMD și înregistrarea în Registrului Național al Patrimoniului Turistic
 • Popularea Registrului turistic – localizare digitală
 • Traducerea datelor, informațiilor, normelor legislative, etc. în cel puțin 3 limbi de circulație la nivel global
 • Actualizarea de către OMD a tuturor datelor, cu precădere cele de contact; prelucrare statistică
 • Calitatea precară a serviciilor turistice
 • Probleme majore legate de educația și calificarea celor care lucrează în turism
 • Funcționarea CNIPT-urilor și includerea acestora în OMD
 • Proiect legislativ – cum pot fi luate în calcul propunerile legislative ale asociațiilor
 • Destinații de ecoturism certificate; cartografierea zonelor Eco-turistice
 • Asociațiile Eco turistice și de turism din OMD să aibă accept de vot
 • Prioritizarea destinațiilor de ecoturism, promovare
 • Crearea direcției strategice de promovare
 • Legea turismului – cadru definire infrastructură trasee
 • Schimbarea regulamentului de taxare – decizia Consiliului local – aplicabile și pentru apartamente hotel
 • Necesitatea implicării ghizilor de turism local; atestarea ghizilor; legea ghizilor să fie emisă – consultând operatorii
 • Definirea zonelor – destinațiilor în care să se înființeze OMD
 • GAL-urile/ clusterele /asociațiile regionale să fie definite ca OMD
 • Descentralizarea activității de omologare, control, clasificare către zonal, local, regional
 • Includerea în structura OMD a unei echipe de management care să cuprindă specialiști în planificare, dezvoltare, comunicare și dezvoltare.