Știri

Conferință online ”Întâlnirile Amfiteatru” – lansarea platformei Observator Turistic

În data de 6 decembrie, ora 11.00, va avea loc o nouă ediție a conferinței online, ”Întâlnirile Amfiteatru”, dedicată dezvoltării locale. Scopul este lansarea platformei Observator Turistic

 Întâlnirea se va ține on-line pe Zoom: https://fundatia-amfiteatru.us4.list-manage.com/track/click?u=80aa81abd109ecf7a81eb71ec&id=6b4391540a&e=115cb3a13c 

 Evenimentul este organizat de Fundația Amfiteatru, iar în cadrul întâlnirii se va discuta despre cum contribuie “Observator Turistic” – noul proiect al Fundației Amfiteatru – la identificarea oportunităților de dezvoltare pentru comunități, companii și profesioniștii prin ceea ce am numit “ospitalitatea productivă”.

 Promovarea călătoriilor responsabile acolo unde comunitățile locale trăiesc și prosperă prin turism și gestionează resursele culturale și biodiversitatea este tema preferată în principalele dezbateri despre posibilele transformări ale modului în care se mișcă lumea pentru vacanțe. Publicații științifice, organizații profesionale, autorității, cercetători, specialiști, întreprinzători, mass-media, etc. au generat dezbateri și confruntări pentru a înțelege ce se întâmplă. Normal, au căutat și caută soluții. Accidentele de tip pandemie sunt provocări puternice dar forțele latente care au adus turismul între primele industrii globale există în continuare și caută căile potrivite pentru afirmare.

 În ultimii ani Fundația Amfiteatru a fost prezentă în circuitul european de dezbateri, a organizat în România programe/ proiecte/ evenimente la care au luat parte specialiști reprezentativi în plan internațional sau național.

Cum aflăm care sunt noile provocări din domeniul ospitalității?
Cum se  poate ajunge la o mai bună înțelegere a așteptărilor clienților?
De ce informații ar fi nevoie pentru elaborarea strategiilor și luarea deciziilor în sectorul public și privat?
Răspunzând acestor întrebări, în cadrul întîlnirii se are în vedere găsirea de noi idei care să conducă la know-how valoros pentru toți stakeholder-ii din turism.

Ghidul solicitantului pentru CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), a lansat săptămâna aceasta spre consultare publicăGhidul solicitantului pentru CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, împreună cu anexele acestuia.

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților locale de la nivelul județului și municipiului, din regiunile mai puțin dezvoltate, care nu au obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4 less/2017, CP6 less/2017, CP10 less/2018, CP12 less/2018 și CP13 less/2019.

Până la data de 14 octombrie 2021, ora 23:59 se derulează procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate conform formatului pus la dispoziție în linku-ul de mai jos, link ce cuprinde atât ghidul solicitantului cât și anexele acestuia.

Detalii: http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/

Consultare POR Centru 2021-2027 – dezvoltarea turismului

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează în data de 30 septembrie, online, începând cu ora 10.00, întâlnirea: Consultare POR Centru 2021-2027 – dezvoltarea turismului.

În cadrul întâlnirii participanții pot afla informații despre POR Centru 2021-2027 – Prioritizarea acțiunilor dedicate turismului în cadrul axelor prioritare 7 și 8, dar și despre inițiativele  interregionale de dezvoltare a turismului (Proiectul InnovaSPA „Soluții inovatoare pentru regiuni cu stațiuni balneare”| rezultate, plan de acțiune Ø Proiectul RAMSAT ”Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil)

Persoanele care doresc să participle, sunt rugate să se înscrie accesând următorul link:

https://adrcentru.my.webex.com/adrcentru.my/j.php?MTID=m45e9966c07f8c172679d2e032a005c03

Finanțări pentru domeniul turismului Comisia Europeană

Comisia Europeană lansează Ghidul finanțării Uniunii Europene în turism. Acesta este rezultatul activităților de lobby ale HOTREC (Confederația asociațiilor naționale de hoteluri, restaurante, cafenele și unități similare din spațiul Uniunii Europene), orientate către instituțiile UE, împreună cu partenerii NET (Rețeaua pentru Sectorul Privat European în Turism).

Ghidul cuprinde o varietate de programe de finanțare incluse în noul buget, în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și Next Generation EU. Scopul Comisiei este ca acest ghid să ajute companiile să tranziteze către o Uniune Europeană mai digitalizată, sustenabilă și incluzivă.

Ghidul va ajuta asociațiile/companiile naționale în găsirea unei finanțări adecvate. Conține linkuri către website-urile programelor UE relevante, cu ultimele actualizări (precum programe de lucru anuale sau apel pentru propuneri) și alte detalii pentru fiecare program. De asemenea sunt incluse în ghid exemple bazate pe programele anterioare.

Persoanele interesate trebuie să ia în considerare:

–          Identificarea programelor relevante și instrumentele financiare

–          Familiarizarea cu documentațiile specifice – online

–          Găsirea partenerilor în cazul în care este necesar sau folositor

–          Transmiterea propunerii, ofertei sau aplicației la timp

A se nota faptul că nu toate programele au fost deja aprobate de Consiliu și de Parlamentul European. Ghidul va continua să fie actualizat.

Ghidul are ca scop facilitarea accesării fondurilor europene în sectorul hospitalier pentru anii ce urmează.

Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

Consultare publică

Comisia Europeană invită autoritățile naționale, dar și părțile interesate în domeniul turismului să participe la procesul de co-creare a planului de tranziție aferent turismului, prin completarea unui chestionar. Consultarea publică este deschisă până în 15 Septembrie 2021.

Acest proces este demarat în contextul în care sectorul turistic este unul dintre domeniile cele mai afectate de criza sanitară, iar Comisia Europeană propune statelor membre un set de măsuri de relansare a turismului, măsuri care țin de protocoale de siguranță, asigurarea informațiilor actualizate și găsirea de măsuri optime pentru revenirea la o viață economică și socială normală.

Chestionarul poate fi completat aici:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismTransitionPathway

Finanțare Nerambursabilă HoReCa

A fost lansată procedura spre consultare publică pentru acordarea  sprijinului financiar pentru societățile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei, urmând ca în perioada imediat următoare să se stabilească data de lansare a programului.

Finanțarea Nerambursabilă este de până  800.000 de euro.

Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa reprezintă  20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Se pot cumula sumele obținute în cadrul acestui program cu cele obținute prin orice alt program de finanțare nerambursabilă, în limita a 1.800.000 Euro / per societate.

Detalii despre structurile și cheltuielile eligibile puteți obține de aici:

A fost lansată procedura spre consultare publică pentru acordarea  sprijinului financiar pentru societățile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei, urmând ca în perioada imediat următoare să se stabilească data de lansare a programului.

Finanțarea Nerambursabilă este de până  800.000 de euro.

Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa reprezintă  20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Se pot cumula sumele obținute în cadrul acestui program cu cele obținute prin orice alt program de finanțare nerambursabilă, în limita a 1.800.000 Euro / per societate.

Procedura se poate consulta prin urmatorul link:   PROCEDURA


Healing Solutions for Tourism – Innovation Challenge

Criza generată de virusul Covid 19 a zdruncinat economia globală cu un impact fără precedent asupra societății. Ca urmare, în sectorul turismului se iau măsuri pentru a face față situației actuale, punând siguranța persoanelor pe primul loc, prin promovarea responsabilității și colaborării între națiuni.

În acest sens, Organizația Mondială a Turismului (OMT) lansează un apel privind găsirea unor soluții care să contribuie la diminuarea impactului pe care criza cauzată de izbucnirea COVID-19 îl are asupra sectorului turismului. Această provocare se numește Healing Solutions for Tourism – Innovation Challenge (Soluții de vindecare pentru turism – Provocarea inovării) susținută de Organizația Mondială a Sănătății și se adresează startup-urilor, antreprenorilor, inovatorilor și tehnologiilor existente din întreaga lume care dețin soluții gata de implementare în vederea realizării scopului mai sus menționat și anume atenuarea impactului COVID-19 asupra turismului și oferirea de sprijin călătorilor, întreprinderilor și autorităților.

Cerința este ca aceste soluții să se încadreze în următoarele 3 categorii:

  1.  Vindecarea pentru oameni:soluții axate pe măsuri de siguranță, metode de igienizare, detectare timpurie, printre altele, pentru părțile interesate din turism (care vor fi utilizate de turiști, angajați din turism și corporații).
  2. Vindecarea pentru prosperitate: soluții axate pe aplicații digitale pentru turism, economie colaborativă, economie circulară, gestionarea veniturilor, revenire a cererii, investiții, printre alte domenii, care urmează să fie implementate pentru întregul sector pe viitor și pe termen lung.
  3. Vindecarea pentru destinații:soluții axate pe tehnici de revenire pentru destinații: comunicări privind criza, gestionarea crizelor, mobilitatea, re-brandingul destinațiilor turistice, recuperarea încrederii în călătorii, printre alte domenii conexe.

Participanții vor trece prin trei etape:

  1. Radiografierea aplicațiilor
  2. O evaluare a unui comitet de experți pentru a verifica disponibilitatea de a furniza și adaptabilitatea soluțiilor în diferite țări
  3. Comunicarea primelor startup-uri (startup-urile de top)

Următorii pași pe care OMT îi va urma constau în:

  • crearea unei broșuri digitale care să conțină cei mai buni furnizori de soluții de top pentru guverne în vederea redresării/revenirii turismului
  •  susținerea unei sesiuni de prezentare a finaliștilor pentru Statele Membre ale OMT, cu participarea Secretarului-general al organizației, în locația Wow Room a Universității IE;
  • conectarea startup-urilor cu UNWTO Innovation Network în care se regăsesc mai mult de 6500 de puncte focale din rândul antreprenoriatului, al corporațiilor, al instituțiilor publice și a celor educaționale, al incubatoarelor și al investitorilor.

Provocarea la inovare/apelul pentru soluții este deschis în perioada 25 martie – 15 aprilie 2020 iar start-uprile de top vor fi anunțate pe 20 aprilie a.c. Forumularul de înregistrare poate fi găsit accesând link-uk https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge.

Târgul de Turism

20-23.02.2020

Târgul de Turism al României este locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte și atracții turistice din România și din străinătate.

Evenimentul este dedicat atât agențiilor de turism, touroperatorilor, participărilor internaționale și serviciilor turistice, cât si zonelor turistice din România prin intermediul: Administrațiilor Publice Locale, Asociațiilor de Turism, Oficiilor de Turism, Consiliilor Județene și al Primăriilor.

Reprezentanții Consiliilor Judeţene din Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mureș, Suceava, Timiș și Tulcea se asigură, prin prezența la târg, că România se află pe harta destinațiilor tale de anul acesta, iar reprezentanții orașelor Amara, Bistrița, Brașov, Botoșani, Constanța, Eforie, Făgăraș, Geoagiu Băi, Herculane, Hunedoara, Iași, Mangalia, Oradea, Piatra Neamț, Târgoviște, Timișoara și ai comunelor Afumați, Miroslava, Molivișu și Vama Buzăului au promovat cele mai frumoase tradiții și obiceiuri, alături de meșteri populari de renume. Mai mult, 310 agenții și tour-operatori din Africa de Sud, Albania, Bulgaria, Croația, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Israel, Italia, Maroc, Palestina, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, Tunisia, Turcia și Ungaria au prezentat oferte atrăgătoare pentru vacanțe de neuitat în anul 2020.

Tot în cadrul evenimentului a avut loc Conferința Târgului de Turism, ediția a III-a care a avut ca temă Impactul Social media în turism. Conferința s-a desfășurat pe trei paneluri de discuție: Vizibilitatea agențiilor de turism în social media, Strategii aplicate de social media și Agențiile de turism în deceniul social media și reunește speakeri din agenții de marketing și PR, agenții de turism, dar și influenceri.

Pentru mai multe detalii accesați https://www.romexpo.ro/ro/2020/02/20/unde-pleci-in-vacanta-anul-acesta-alege-ti-destinatia-perfecta-la-targul-de-turism-al-romaniei/

Alpin Film Festival 2020

25.02-01.03.2020

ALPIN FILM FESTIVAL este un eveniment cultural de film, carte și fotografie, menit să celebreze și să promoveze civilizația montană. AFF este primul și unicul Festival Internațional de Film montan din România cu secțiuni paralele de carte și fotografie – destinația ideală pentru publicul amator de munte, aventură, adrenalină și sport.

Astfel, ALPIN FILM FESTIVAL îşi propune să promoveze civilizația montană cu valorile ei patrimoniale, turistice, ecologice, economice, educaționale şi sportive, prin intermediul cărților, filmelor, expozițiilor de fotografie, dar și a dezbaterilor publice alături de invitați speciali. Manifestările se vor desfășura în perioada 24 februarie – 1 martie 2020, la Brașov, Predeal și Bușteni.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Județean Brașov, Primăria Orașului Predeal, Primăria Orașului Râșnov, Primăria Orașului Bușteni, și Centrul Național al Cinematografiei România.

Pentru mai multe informații accesați https://alpinfilmfestival.ro/

274 persoane

participante la dezbateri

20 de persoane

din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby

32 de persoane

instruite/ formate în managementul destinației

785.974,30 lei

Valoarea totală a proiectului